inhoud Het geslacht Gaijmans - Gaymans stamt uit Arnhem en heeft in het wapen drie zilveren ramskoppen met gouden hoorns. Dit wapen is uniek en zij die dit wapen voerden waren dus bloedverwanten. Van de familie is van voor 1320 niets bekend. Mogelijk heeft dit ook te maken met de grote stadsbranden in Arnhem in die tijd. Tot 1477 wordt vooral de naam Gademans gebruikt en daarna Gaijmans. In de 19e eeuw raakt de spelling Gaymans in gebruik, maar dit meer in het dagelijks verkeer dan in de bevolkingsregisters. Door de nog levende familie worden de namen Gaijmans en Gaymans naast elkaar gebruikt.

De familie behoorde tot de voorname burgers van Arnhem (1400-1850), zoals blijkt uit beklede ambten, waaronder: Rentmeester, Rekenmeester, Secretaris, Schepen en Burgemeester van de stad, Huismeester van de St. Nicolaas Broederschap, Advocaat, Griffier, Rechter en President van het Hof van Gelre. Ze behoorden dus tot de regenten van Arnhem en waren patriciŽrs. Sommige leden woonden in de 16e eeuw in het dan nog katholieke Nijmegen. In de 17e eeuw woonden enkele leden in den Haag en Leiden. Na 1820 waaierde de familie uit en in de tweede helft van de negentiende eeuw trokken ook meerdere Gaijmans'en naar Nederlands IndiŽ, Transvaal, AustraliŽ en de Verenigde Staten.

Bekijk ook de Gaymans-site op http://www.myheritage.com

Markante Gaijmans'en waren:
Gadert Gaijmans ~1449-1525, Rentmeester & Schepen van Arnhem, Huismeester St. Catharina Gasthuis, een stadsbolwerk krijgt zijn naam.
Geart Gaijmans ~1475-1545, Rentmeester Lobitsetol, Heemraad & Gerichtlied van Arnhemmer- en Velperbroek.
Willem Gaijmans, 1540-1600, Advocaat, chirurgijn, rentmeester van Arnhem
Coenraat Gaijmans 1558-1607, Apotheker (en pachter van bieren en wijnen) en Rentmeester van Arnhem
Anthonij Gaijmans 1634-1693, dr. in de medicijnen en hoogleraar te Keulen.
Anthonius Gaijmans 1632-1680, Apotheker te Leiden en maker van een Herbarium van de planten in de Hortus, het oudste Herbarium van Nederland.
Anthonius Gaijmans 1654-1736, Advocaat (J.U.D.) aan het hof van Gelre, Secretaris van Arnhem, Rentmeester van o.a. het Burgerweeshuis
Johannes Gaijmans,1724-1804, Advocaat (J.U.D.) aan het hof van Gelre, Raad, Schepen en Burgermeester van Arnhem, bouwt het huis MariŽnburg.
Arnold Gaijmans, 1726-1800, Advocaat (J.U.D.) aan het hof van Gelre, Schepen & Burgermeester van Arnhem, stichter van het landgoed Waterberg bij Arnhem (350 ha).
Arnold Antoni Gaijmans 1758-1831, Advocaat (J.U.D.) aan het hof van Gelre, Schepen & Burgermeester van Arnhem, lid van de Admiraliteit te Amsterdam, eigenaar van het landgoed Waterberg.
Derk Gaijmans, 1763-1845, Advocaat (J.U.D.) aan het hof van Gelre, Schepen & Burgermeester van Arnhem, Ontvanger Generaal des Quartiers Veluwe.
Johan Gaijmans, 1771-1814, Advocaat (J.U.D.), President Hof van Gelderland, Bezat huis Larenstein in Arnhem en de Blauwe Kamer in Rhenen.
Jan Joost Christiaan Gaijmans, 1828-1876, Advocaat, president van de Raad van Justitie te Batavia.
Jeanne Baptista Geldria Gaijmans, 1839-1914, Onderwijzeres, stichtte een school in Batavia en een internaat te Rijswijk.

Deze Genealogie is gestoeld op eerder werk van verscheidene voorouders en met name Mr. J.J.C. Gaijmans (1828-1876), Mr. A.A. Gaijmans (1818-1901) , A.A.A. Gaijmans (1860-1925), Mr. W.F. Gaijmans (1866-1944), neef Jhr.Mr.Dr. E.A. van Beresteyn (1876-1948) en J.A. Gaijmans-(1866-1950). De gegevens van voor 1600 komen voornamelijk uit de schepenacten van de stad Arnhem.

Deze database bevat 4000 personen

Kwartierbladen:
01e-05e g. Gaert (Gerard) GAIJMANS 1449-1525
05e-09e g. Gerhard (Garardt, Gerrit) GAIJMANS 1612-1679
05e-09e g. Jonkfrouwe Anna TULLEKEN 1631-1695
09e-13e g. Mr. Johan (Jan) GAIJMANS 1771-1814
09e-13e g. Vrouwe Adriana Johanna WYBORGH (1774-1820)
13e- 17e g. Francis Bodina Louise Emelie BOURICIUS 1905-1989