Gaijmans-Gaymans
Mary Ann COOKSON
Mary Ann COOKSON Coockson, geb. te Madras [India] in 1812, Gegevens uit de Almanak Nederlandsch Indie 1863, Naamregister p 79.
Deel gegevens over genomen van de Schuilenburg-Quant website, ovl. (ongeveer 50 jaar oud) op 29 jan 1862.

 • Vader:
  Francis COOKSON (Coockson, zn. van Francis Gwyn COOKSON en INDIASE, geb. te Madras [India] in 1777 of 1785, Bij de volkstelling Java 1819, woonde hij te Semarang en was hij 34 jaar. Hij was op Java gearriveerd op 28 december 1798.
  Deze data zijn onlogisch omdat zijn eerste drie kinderen in Madras geboren zijn: 1808, 1809 en 1812.
  In Semarang wordt op 26 september 1817 melding gemaakt van een firma Cookson & Cooke.
  In 1844 overlijdt Francis Coockson echtenoot van M. Keijzer (Almanak Ned Indie 1845 p 312 (386)).
  WN Chapman speekt op verscheidene plaatsen over de drie in Indie geboren Cookson kinderen als zijn kinderen
  - over Georgine Cookson die zijn dochter zou zijn. Georgine geeft ook haar kind de voornamen William Neate gegeven en zo ook haar kleinkind.
  - over Christina Cookson, zijn dochter, die hij uithuwelijkt aan Laurent Charles Blavet
  - over James Cookson, zijn zoon, die in zijn Suiker fabriek werkt.
  Wat de relatie is tussen Francis Cookson x Maria Anna Keijzer en W.N. Chapman is mij een raadsel.
  Francis Cookson is niet gescheiden en overlijdt een paar jaar later dan WN Chapman, ovl. (ongeveer 67 jaar oud) te Kadoe [IndonesiŽ] op 27 jul 1844, tr. (ongeveer 30 jaar oud) te Madras [India] op 9 feb 1807.
 
 • Moeder:
  Maria Anna KEIJZER (KEYZER), dr. van N. KEIJZER en INDIASE, Waarschijnlijk is zij geboren te Madras, waar ze ook trouwde met Francis Cookson. In Madras had zij drie kinderen (Beath and Tait Family website).
  Mogelijk andere namen zijn Keizer, Keyzer, Keijsler, Kiesler
  Zij wordt in 1844 bij het overlijden van Francis Cookson genoemd als zijn vrouw M. Keijzer (Almanak Ned. IndiŽ 1845, p 312).
  In 1854 overlijdt in Soerabaja een mevrouw Maria Anna Keijzer (wonende bij haar dochter?).
  Zij is met Francis Cookson getrouwd gebleven tot aan zijn dood. Dit terwijl William Neate Chapman zegt in brieven aan zijn familie dat hij de vader is van Christiana Cookson en haar ook uithuwelijkt.
  Maria Anna zou een relatie gehad kunnen hebben met William Neate Chapman en uit die relatie een buitenechtelijk kind of was hij de voogd van haar kinderen.
  William Neate Chapman woonde in hetzelfde plaatsje Kadoe als de Cooksons. Woonde William Neate Chapman bij hun in.
  Het mtDNA van Reinoud J. Gaijmans in 2015, welke hij naar verwachting gemeen heeft met Maria Anna Keijzer, geeft aan de Haplo-groep M2a'b. Deze M2a'b haplogroep zou met name voorkomen in zuid oost India.
  Er is een Maria Kiesler die in 1821 samen met William Neate Chapman getuige is bij een huwelijk.
  Er is ook een Marij Cookson-Keijsler die in 1865 in Semarang woont, ovl. te Soerabaja [IndonesiŽ] Almanak Ned. IndiŽ 1855, p507 op 6 jul 1854, sam. (2) met William Neate CHAPMAN, (William Neate tr. (2) met Angelica N..).
 

tr. (ongeveer 18 jaar oud) te Kadoe [IndonesiŽ] (Almanak Ned Indie) in 1830
met

Augustin HERMENT.