Gaijmans-Gaymans
Joanna Elisabeth van HAERSOLTE
Baronesse Joanna Elisabeth van HAERSOLTE, geb. in 1813, ovl. (ongeveer 51 jaar oud) in 1864.

tr. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 26 jaar oud) in 1834
met

Mr. Wybe Bernardus BUMA, zn. van Mr. Bernhardus BUMA en Rolina Maria HORA SICCAMA, geb. op 7 mrt 1807, ovl. (41 jaar oud) op 8 apr 1848.