Gaijmans-Gaymans
Albert Willem HOETH
Albert Willem HOETH.

tr.
met

Rolina Maria HORA SICCAMA, dr. van Johan HORA SICCAMA en Louise Egbertrina BECKERING, geb. in 1773, vrouwe van Klinckema, ovl. (ongeveer 53 jaar oud) te Baarderadeel op 15 jan 1826, tr. (2) met Mr. Bernhardus BUMA.